Bizi Takip Edin:

Trafik Sigortası

Ana Sayfa Trafik Sigortası

Online Teklif al

  Yardımamı ihtiyacınız var?

  Sorun cevaplayalım

  info@vizyonsigorta.org
  Telefon: 0216 310 27 78

  Gerekli Evraklar

  Trafik Sigortası

  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası)

  Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

  Motorlu Araç İşletenler İçin 1/1/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

  Motosiklet Sigortası

  Motosiklet, ulaşımda sağladığı kolaylıkla gün geçtikçe daha çok kişinin tercih ettiği özel bir araçtır. Ancak motosikletin keyfini ve sağladığı özgürlüğün tadını çıkarmanın en temel kuralı, güvenliği eksiksiz bir biçimde sağlamaktır.

  Türkiye İstatistik Kurumu’nun Karayolu Kaza İstatistikleri’ne göre; maddi hasar, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan motosiklet kazaları göz ardı edilmeyecek rakamlara ulaşmaktadır. Bu nedenle kurallara uygun kullanmak kadar geniş teminat içeriği ve zengin asistans hizmetleri sunan motosiklet kasko ve trafik sigortalarına sahip olmak da hayati önem taşır

  Teminatlar(TL)
  A-Maddi4 B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
  Araç Grup Kodu Araç Grubu Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
  1 Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000
  2 Taksi 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000
  3 Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
  4 Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) 33.000 66.000 330.000 5.940.000 330.000 5.940.000
  5 Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* 33.000 66.000 330.000 10.230.000 330.000 10.230.000
  6 Kamyonet 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
  7 Kamyon 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
  8 İş Makinesi 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
  9 Traktör 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000
  10 Römork 1 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
  11 Motosiklet ve Yük Motosikleti 33.000 66.000 330.000 990.000 330.000 990.000
  12 Tanker 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
  13 Çekici 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
  14 Özel Amaçlı Taşıtlar2 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000
  15 Tarım Makinesi3 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000

  * Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

  1. İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
  2. Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
  3. Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
  4. Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

  Tarfik sigortası İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası

  İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

  Sigorta’dan isteğe bağlı olarak yaptıracağınız aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanuna ve Umumi Hükümlere Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası teminat limitlerini aşan ve aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinde belirtilen teminat limitleri dahilinde temin eder.

  Zorunlu Taşımacılık Sigortası

  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

  Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.
  Sigortalının taşımayı zaruri haller hariç, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapması gerekir.

  Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

  Yeşil Kart Sigortası

  size uluslararası geçerliliği olan yeşil kart poliçesiyle yurt dışında da sorumluluk sigortası güvencesinden yararlanma olanağı sunuyor. Yeşil kart sigortası, yeşil kart anlaşmasına dâhil üye ülkelerde bir kazaya neden olduğunuzda 3. şahıslara verdiğiniz maddi, bedeni zararları ya da ölümle sonuçlanan kazalarda, sorumluluğunuzdan doğan tazminat yükümlülüğünü o ülkenin trafik kanununa göre teminat altına alır