Bizi Takip Edin:

Konut Sigortası

Ana Sayfa Konut Sigortası

Online Teklif al

  Yardımamı ihtiyacınız var?

  Sorun cevaplayalım

  info@vizyonsigorta.org
  Telefon: 0216 310 27 78

  Gerekli Evraklar

  Konut Sigortası

  Sizin ve sevdiklerinizin güvencesi eviniz. Peki evinizin güvende olduğundan emin misiniz?
  konutunuzun geleceğini güvence altına alabilmeniz için, herkezin değil, sizin istek ve ihtiyaçlarınıza uygun konut poliçesi hazırladı.

  Konut poliçesiyle otomatik olarak güvenceye aldığımız riskler:

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Konut Yardım Hizmetleri
  • Konut Onarım (İstanbul,İzmir, Bursa, Antalya,Muğla ve Adana illerine)
  • Hukuksal Koruma
  • Kazaen kırılma
  İsteğe Bağlı Olarak;
  • Deprem
  • Üçüncü Şahıs Sorumluluk
  • Ferdi Kaza
  • Hırsızlık
  • Cam kırılması (Aynalar ve Cam Masalar Dahil)
  • Deniz Taşıtları Çarpması
  • Deprem Temelleri
  • Dolu
  • Yangın Yıldırım, İnfilak
  • Dahili Su
  • Fırtına
  • Yer Kayması
  • Araç Çarpması
  • Hava Taşıtları Çarpması
  • Seylap
  • Duman
  • Kar Ağırlığı
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Sabotaj
  • Boya Badana ve Dahili Dekorasyon Teminatı
  • Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
  • Kira kaybı
  • İkametgâh Değişikliği Masrafları,

  Binaya Ait Sabit Kıymet Hırsızlık Teminatı

  Hukuksal Koruma

  Ferdi Kaza

  3.Şahıs Mali Mesuliyet

  1) Kiracının Mal Sahibine; Mal sahibinin Kiracıya , Mal sahibi veya Kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat, toplam sigorta bedelinin %20’si ile sınırlıdır.

  2) Malik veya intifa hakkı sahibinin kira kaybı sigortasında poliçede teminat altına alınan risklerden (tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların bir seneyi geçmemek üzere, tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli tutarı olup, ödenecek tazminatın % 5`i (herhalükarda aylık 1.000,00 TL. ile sınırlıdır) geçemez. Makul müddeti aşmamak kaydıyla ve en cok 12 ay için teminat altına alınmıştır.

  Yangın Mali Mesuliyeti, kira kaybı ve hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları sigortalarında sigortacının azami sorumluluğu sigortalının malik veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla hareket ettiği hallerde sigorta bedelinin; kiracı veya şagil sıfatıyla hareket ettiği hallerde ise eşya sigorta bedelinin %20’si ile sınırlıdır.

  Kazaen Kırılma Teminatı

  Cam Kırılması Teminatı

  Enkaz Kaldırma Masrafları

  Boya - Badana Teminatı

  Dolu Teminatı

  Enflasyon Teminatı

  Eksik Sigorta Klozu