Bizi Takip Edin:

indirimli konut sigortası

Ana Sayfa indirimli konut sigortası

Online Teklif al

  Yardımamı ihtiyacınız var?

  Sorun cevaplayalım

  info@vizyonsigorta.org
  Telefon: 0216 310 27 78

  Gerekli Evraklar

  İndirimli Konut Sigortası

  • Sizin ve sevdiklerinizin güvencesi eviniz. Peki evinizin güvende olduğundan emin misiniz?
   Sigorta, konutunuzun geleceğini güvence altına alabilmeniz için, herkezin değil, sizin istek ve ihtiyaçlarınıza uygun konut poliçesi hazırladı. İndirimli Konut poliçesiyle otomatik olarak güvenceye alınan riskler:
  • İsteğe Bağlı Olarak:
   • Deprem
   • Üçüncü şahıs sorumluluk
   • Ferdi kaza
   • Hırsızlık
   • Kıymetli evrak ve nakit para hırsızlık
   • Cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil )
   • Deniz taşıtları çarpması
   • Makine kırılması
   • Deprem temelleri
   • Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
   • Kira kaybı
   • Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları,
   • Bina sabit tesisat hırsızlık
   • Kazaen kırılma
   • Güncel değerden ödeme teminatı
   • Elektronik cihaz
   • Enkaz kaldırma masrafları
   • Hastane masrafları
   • Konut Onarım (İstanbul,İzmir,Ankara, Bursa, Antalya,Muğla ve Adana illerine )
   • Hukuksal Koruma
   • Dolu
   • Mal sahibi iseniz Binanıza deprem teminatı alabilmek için DASK poliçesi yaptırmalısınız.
  • Yangın yıldırım, infilak
  • Dahili su
  • Fırtına
  • Yer kayması
  • Araç çarpması
  • Hava taşıtları çarpması
  • Seylap
  • Duman
  • Kar ağırlığı
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj
  • Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
  • Ankara Sigorta Konut Yardım Hizmetleri

  Binaya Ait Sabit Kıymet Hırsızlık Teminatı

  Hukuksal Koruma

  Ferdi Kaza

  3.Şahıs Mali Mesuliyet

  1) Kiracının Mal Sahibine; Mal sahibinin Kiracıya , Mal sahibi veya Kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat, toplam sigorta bedelinin %20’si ile sınırlıdır.

  2) Malik veya intifa hakkı sahibinin kira kaybı sigortasında poliçede teminat altına alınan risklerden (tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların bir seneyi geçmemek üzere, tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli tutarı olup, ödenecek tazminatın % 5`i (herhalükarda aylık 1.000,00 TL. ile sınırlıdır) geçemez. Makul müddeti aşmamak kaydıyla ve en cok 12 ay için teminat altına alınmıştır.

  Yangın Mali Mesuliyeti, kira kaybı ve hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları sigortalarında sigortacının azami sorumluluğu sigortalının malik veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla hareket ettiği hallerde sigorta bedelinin; kiracı veya şagil sıfatıyla hareket ettiği hallerde ise eşya sigorta bedelinin %20’si ile sınırlıdır.

  Kazaen Kırılma Teminatı

  Cam Kırılması Teminatı

  Enkaz Kaldırma Masrafları

  Boya - Badana Teminatı

  Dolu Teminatı

  Enflasyon Teminatı

  Eksik Sigorta Klozu

  Hastane Masrafları Teminatı

  Bir seferde beş en çok (5) günlük yatmalar
  Yılda 10 hadise
  Kişi başına günlük limit 50,00 USD
  Bir (1) günlük yatmalar teminat haricidir.

  Aşağıdaki haller Hastane Masrafları teminatından istisnadır

  Savaş istila iç harp vb
  Grev, karışıklık, halk hareketleri
  Uyuşturucu alkol ve narkotiklerin etkisi sonucu kaza ve yaralanmalar
  AIDS vb hastalıklar
  Yarışlar
  Kendine kasten zarar verme
  Hastalığın başlangıcından 60 gün sonra hastaneye yatmalar
  Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi
  Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrar etmesi
  Nükleer rizikolar
  Teminatın ilk on (10) ayı içinde doğum veya hamilelik
  5 günü aşan hamilelik veya doğum
  55 yaş üzeri hamilelik veya doğum
  Türk kanunları çerçevesinde suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucu hastalanma ve yaralanmalar
  Motosiklet yarışı, avcılık, yarışmalar, ödüllü sporlar, dağcılık, planörle uçmak, 30m den daha derin dalışlar sonucu kaza ve yaralanmalar
  12 aylığın altındaki çocuklar

  Elektronik Cihaz Teminatı

  Muafiyet

  Her bir hasarda en az 10 usd. olmak üzere hasarın % 10’u oranında muafiyet uygulanacaktır.

  Makine Kırılması Teminatı

  Muafiyet

  Her bir hasarda en az 10 usd. olmak üzere hasarın % 10’u oranında muafiyet uygulanacaktır.

  Güncel Değerden Ödeme Teminatı

  Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık Teminatı

  Müştemilat Teminatı

  İzolasyon Eksikliği Teminatı

  Yıllık toplam 2.500.TL.sı ile sınırlıdır.

  Yangın Mali Mesuliyet

  1) Kiracının Mal Sahibine; Mal sahibinin Kiracıya , Mal sahibi veya Kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat, toplam sigorta bedelinin %20’si ile sınırlıdır.

  2) Malik veya intifa hakkı sahibinin kira kaybı sigortasında poliçede teminat altına alınan risklerden (tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların bir seneyi geçmemek üzere, tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli tutarı olup, ödenecek tazminatın % 5`i (herhalükarda aylık 1.000,00 TL. ile sınırlıdır) geçemez. Makul müddeti aşmamak kaydıyla ve en cok 12 ay için teminat altına alınmıştır.

  B) Yangın Mali Mesuliyeti, kira kaybı ve hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları sigortalarında sigortacının azami sorumluluğu sigortalının malik veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla hareket ettiği hallerde sigorta bedelinin; kiracı veya şagil sıfatıyla hareket ettiği hallerde ise eşya sigorta bedelinin %20’si ile sınırlıdır.

  Güvenlik Mebsubu İndirimi

  Peşin Ödeme İndirimi