Bizi Takip Edin:

Turizm ve otel Sigortası

Ana Sayfa Kombine Otel

Online Teklif al

  Yardımamı ihtiyacınız var?

  Sorun cevaplayalım

  info@vizyonsigorta.org
  Telefon: 0216 310 27 78

  Gerekli Evraklar

  Kombine Otel

  Turizm alanında otel statüsünde faaliyet gösteren işletmenize özel sigorta poliçesi

  Teminatlar

  • Yangın, Yıldırım, İnfilak
  • Dahili Su
  • Fırtına
  • Yer Kayması
  • Araç çarpması
  • Hava taşıtları
  • Duman
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj
  • Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
  • Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
  • Yangın Mali Mesuliyet ek teminatları
  • Kira kaybı
  • Alternatif işyeri masrafları
  • İş durması
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Elektronik cihaz
  • Makine kırılması
  • Üçüncü şahıs sorumluluk
  • İşveren sorumluluk

  İsteğe Bağlı Olarak;

  • Deprem
  • Deprem Temelleri
  • Asansör Mali Mesuliyet
  • Cam ve Reklam panosu kırılması (Aynalar ve Cam Masalar Dahil)
  • Deniz Taşıtları Çarpması
  • Hukuksal Koruma
  • Dolu
  • Kar Ağırlığı
  • Hırsızlık
  • Taşınan Para
  • Kasa Yangın
  • Kasa Hırsızlık
  • Emniyeti Suistimal
  • Ferdi Kaza
  • Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk
  • Sel veya su baskını

  İş Durması Teminatı

  Enkaz Kaldırma Teminatı

  Poliçe kapsamında bulunan teminatlardan dolayı hasarın meydana gelmesi halinde enkazların bulundukları yerden kaldırılması, sökülmesi veya yıkılması için yapılan masraflar sigorta bedelinin % 4’ü ile sınırlı olmak kaydıyla teminat kapsamındadır.

  Yangın Mali Mes’uliyet teminatı

  a)Kiracının Mal sahibine, Mal sahibinin Kiracıya, Mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat,poliçe üzerindeki bedel ile sınırlıdır. Bu teminat Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine tabidir.
  b) Mal sahibi veya kiracının kira kaybı sigortasında; Yangın, İnfilak, Duman, Dahili su hasarlarından dolayı kiradan mahrum kalması halinde ödenecek tazminatın  azami % 5’i ( her halükarda aylık 1.000,00 TL’sini geçemez) ayrıca sigortalıya kira kaybı tazminatı olarak ödenecektir.

  Alternatif İşyeri Masrafları Teminatı

  Elektronik Cihaz Teminatı

  Muafiyet

  Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın % 10’u   oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  Makine Kırılması Teminatı

  Muafiyet : 

  Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın % 10    ‘u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  İşveren Sorumluluk Teminatı

  NOT:

  Ek Teminatlar (2A 1-2,B,C,D) teminata dahildir.

  Ferdi Kaza

  Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı

  a) Üçüncü şahısların ölmesi yaralanması ve sağlıklarının zarar görmesi ile,
  b) Üçüncü şahıslara ait malların maddi anlamda zarara uğraması   nedeniyle sigortalının kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar – ziyan taleplerinin neticelerine karşı Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumlulukla ilgili menfaati devresinde sigorta teminat altına alınmıştır.

  Müşterilere Karşı Sorumluluk Teminatı

  Nakit, mücevher, kıymetli saat , laptop, cep telefonu, gözlük, diğer takılar ve kıymetli evrak bu tanım altında teminata dahil değildir.

  b) Oda Kasalarındaki Eşyalar: Sigortalı tarafından odalarda müşterilerin kullanımına sunulmuş sabit kasalarda kilit altında bulunan oda müşterisine ait nakit, mücevher, kıymetli saat diğer takılar ve kıymetli evrak sigortalının odalarda hazır bulundurduğu muhafaza şartlarına uyulmak kaydıyla teminata dahildir. Olay başı 2.500 USD ve yıllık 7.500 USD limitle sınırlıdır. Her bir oda ve/veya olay başına 100 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  c) Ön büro Kasalarındaki Eşyalar: Sigortalı yerde bulunan ön büro kasalarında saklanmak üzere sigortalı yanında çalışanlar tarafından zimmetle teslim alınan nakit, mücevher kıymetli saat ve diğer takılar ve kıymetli evrak sigortalı sorumluluğunu gerektirdiği ölçüde teminata dahil edilmiştir. Olay başı 2.500 USD ve yıllık 7.500 USD limitle sınırlıdır. Her bir oda ve/veya olay başına 100 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  d) Çamaşırhanedeki Eşyalar: Müşteriler tarafından sigortalı yerde bulunan çamaşırhaneye teslim edilen giyim eşyalarına temizleme ve ütüleme işlemleri esnasında verilebilecek zararlar her bir olayda hasar bedelinin %10’u muafiyet tenzil edilmek kaydıyla teminata dahil edilmiştir. Temizleme işleminin layıkıyla yapılmamasına bağlı talepler bu teminat kapsamında değildir.

  e) Vestiyerdeki Eşyalar: Müşteriler tarafından sigortalı yerde devamlı bir sorumlunun gözetimi bulunan bir vestiyere bırakılan giyim eşyaları sigortalının ve çalışanlarının sorumluluğunu gerektirdiği ölçüde teminata dahildir. Her bir olayda 50 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  f)Eğlence Araçlarının Verdiği Zararlar: İşletmesi sigortalı otele ait olan su kayağı, jetski, parasailing gibi ve kayak, snowboard ,kızak gibi kış sporlarına dönük eğlence ve spor amaçlı araçların kullanımı sırasında müşterilere verilebilecek maddi bedeni zararlar için sigortalının ve yanında çalışanların hukuki sorumlulukları teminata dahil edilmiştir. Olay başı 2.500 USD ve yıllık 5.000 USD limitle sınırlıdır.
  Bu araçların kullanımı sırasında,müşterilerin kusuru veya ağır ihmali ile meydana    gelebilecek zararlar teminata dahil değildir.

  g) Otoparktaki Araçlar: style=”font-family: Arial”>Mülkiyeti ve işletmesi sigortalıya ait sigortalı yerde bulunan otoparkta müşterilere ait araçlara sigortalı veya yanında çalışanların vermiş oldukları hasarlar bunların kanuni sorumluluklarını gerektirdiği ölçüde teminata dahildir. Anahtarı sigortalı veya çalışanlarına teslim edilen araçlardan yapılacak hırsızlıklar dışında kalan hırsızlıklar bu teminat kapsamında değildir. Olay başı 2.500 USD ve yıllık 10..000 USD limitle sınırlıdır. Her bir araç başına 200 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  h) Gıda Zehirlenmesi: Olay başına azami 2.000 USD yıllık 6.000 USD limitle sınırlıdır. Sigortalı yerde otel müşterilerine satılan ya da sunulan her türlü yiyecek ve içecek maddesinin yol açtığı zehirlenmeler sonucunda müşterilerin uğradıkları kayıplar nedeniyle sigortalının mali sorumluluğu teminata dahil edilmiştir.

  i) Gıda Bozulması: Makine kırılması Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, soğuk hava deposu soğutma sistemlerinin arızalanması veya elektrik kesintileri nedeniyle çalışamaz duruma gelmesi sonucunda, depoda bulunabilecek gıdaların bozulması teminata dahil edilmiştir. Sigortalının sorumluluğu 48 saatten sonra başlayacak olup, bu süreden daha kısa süren arızalanmalar teminat kapsamı dışındadır. Kamu elektrik arızalarından dolayı meydana gelecek hasarlar teminat haricidir. Olay başına 2.500 USD yıllık azami 7.500 USD limitle sınırlıdır.

  Asansör Mali Sorumluluk Teminatı

  Emniyeti Suistimal Teminatı

  Taşınan Para Teminatı

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gaspve hırsızlık,
  • Herhangi bir araç ve nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık,
  • Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar.
  • Herbir taşınan para hasarında ödenecek tazminat üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  Enflasyon Teminatı

  Alternatif İş Yeri Masrafları Teminatı

  Ancak; bu masrafların toplam limiti ödenecek tazminatın % 5`İ (her halükarda aylık 1.000,00 TL.’sını geçemez.) ayrıCA sigortalıya alternatif işyeri masrafı tazminatı olarak ödenir. Dolu Teminatı: Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar,poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır.

  Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.

  Eksik Sigorta Klozu