Bizi Takip Edin:

Yetkili benzin istasyonunu sigortası

Ana Sayfa Kombine Akaryakıt

Online Teklif al

  Yardımamı ihtiyacınız var?

  Sorun cevaplayalım

  info@vizyonsigorta.org
  Telefon: 0216 310 27 78

  Gerekli Evraklar

  Kombine Akaryakıt

  Yetkili benzin istasyonunuzu hiç beklenmedik risklere karşı güvence altına alabilmek için hazırlanmış olan bir poliçedir.

  Teminatlar;

  • Yangın, Yıldırım, İnfilak
  • Dahili Su
  • Fırtına
  • Yer kayması
  • Araç çarpması
  • Hava taşıtları
  • Duman
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj
  • Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
  • Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
  • Yangın Mali Mesuliyet ek teminatlar
  • Kira kaybı
  • Alternatif işyeri masrafları
  • İş durması
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Elektronik cihaz
  • Makine kırılması
  • Üçüncü şahıs sorumluluk
  • İşveren sorumluluk
  • Yakıt sızıntısı
  • Çevre kirliliği
  • Aşırma teminatı
  • Kazaen kırılma
  • Alevsiz kavrulma
  • Gıda Bozulması
  • Yanlış yakıt verilmesi sonucu tamiri süresince müşterilere alternatif araç temini

  İsteğe Bağlı Olarak;

  • Deprem
  • Deprem Temelleri
  • Cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil )
  • Deniz taşıtları çarpması
  • Sel veya su baskını
  • Kar ağırlığı
  • Hırsızlık
  • Taşınan para
  • Pompacı hırsızlık
  • Emniyeti suistimal
  • Ferdi kaza
  • Dolu

  Yangın Mali Mes’uliyet teminatı

  Alternatif İş Yeri Masrafları Teminatı

  Alternatif işyeri masrafları; Yangın, İnfilak;GLKHHKNHT, Duman, Dahili su hasarlarının gerçekleşmesi neticesinde, sigortalı tesisin tamamen veya kısmen kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle tesisin tamir veya yeniden inşası için gerekli makul müddeti aşmamak kaydı ile alternatif işyeri masrafları sigortacı tarafından temin edilmiştir.
  Ancak ; bu masrafların toplam limiti ödenecek tazminatın %5’i (her halükarda aylık 1.000,00 TL.sını geçemez.) ayrıca sigortalıya alternatif işyeri masrafı tazminatı olarak ödenir.

  Hırsızlık Teminatı

  b) Sigortalı mahaldeki emtiaların ve demirbaşların tamamının toplam değerinin belirtilmesi, emtia ve demirbaşların giriş-çıkış ve envanter kayıtlarının düzgün olarak   tutulması, ayrıca   koruma tedbirlerinin   alınmış olması şartıyla verilebilecektir.

  c) Benzin pompasında görev yapan kişilerin üzerinde bulunan nakit paranın üçüncü kişiler tarafından silahla veya zor kullanılarak yapılan gasp hırsızlık neticesi oluşan zararlar teminat kapsamındadır. Görevli personelin sigortalı mahaldeyken üzerinde bulundurduğu (satıştan kaynaklanan nakit para) pompacı başına 1.000,00 TL.sı ile sınırlıdır.

  d) Açıkta bulundurulan mal hırsızlığı teminatı 5.000,00 TL ile sınırlıdır.

  Kazaen Kırılma Teminatı

  Aşırma Yolu İle Hırsızlık Teminatı

  Marketten aşırma yolu ile mal hırsızlığı 5.000,00 TL ile sınırlıdır.

  Çevre Kirliliği Teminatı

  Sızıntı Teminatı

  b) Tankerden yanlış mal boşaltımı sonucu mal kaybı 5.000,00 TL ile sınırlıdır.

  Alevsiz Kavrulma Teminatı

  Gıda Bozulması Teminatı

  Dolu Teminatı

  Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.

  Eksik Sigorta Klozu

  Yanlış Mal Verilmesi Sonucu Tamir Süresince Müşterilere Alternatif Araç Temini Teminatı

  Makine Kırılması Teminatı

  Makine kırılması sigortası Genel Şartlarına göre teminata dahil edilmiştir.

   

  Muafiyet:

  Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın %10’u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  Elektronik Cihaz Teminatı

  hasarların gerektirdiği onarım ve ikame bedelleri Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartlarına göre teminata dahil edilmiştir.

   

  Muafiyet:

  Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın %10’u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı

  a) Üçüncü şahısların ölmesi yaralanması ve sağlıklarının zarar görmesi ile,

  b) Üçüncü şahıslara ait malların maddi anlamda zarara uğraması nedeniyle sigortalının kendisine   karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar –   ziyan taleplerinin neticelerine karşı Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumlulukla ilgili menfaati devresinde sigorta teminat altına alınmıştır.

  c) Aşağıda belirtilen haller istisna tutulmuştur:

  * Araçların tamir, bakım, onarım zararları

  * Hertürlü ziynet eşyaları

  Muafiyet,   beher hasarda 250,00 USD. tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  İşletme Mesleki Sorumluluk Teminatı

  Beher hasarda 100,00-USD tenzili muafiyet uygulanır

  Accordion

   

  Genel Şartlar Madde 2 A-1 (İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip, götürülmeleri) maddesi teminata dahildir.

  Emniyeti Suistimal Teminatı

  Taşınan Para Teminatı

  a) Herhangi bir araç ve nakli esnasında aracın   kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık,

  b) Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar.

  Herbir taşınan para hasarında ödenecek tazminat üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

  Ferdi Kaza Teminatı

  Sigortalının kaza neticesinde uğrayacağı zararları;Kişi Başına Sürekli Sakatlık Teminatı : 10.000,00 TL,Ölüm Teminatı: 10.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.

  Enflasyon Teminatı