O karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Devlet desteği belirlendin

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteği’ne ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Tarım Sigortaları Havuzu’na devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası olanları belli oldu.

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteği’ne ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Karara göre, Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2019-31/12/2021 tarihleri arasında akdedilen sigortasözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı havuzun üzerinde kalan kısım için yüzde 75 ile yüzde 90 arasında, havuzun ve havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için yüzde 150 üzeri, münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap sigorta hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşları ile ilgili olarak yüzde 180’i aşan kısmı için tamamı itibarıyla, münhasıran ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak yüzde 150’yi aşan kısmı için tamamı itibarıyla, hasar fazlası desteği taahhüt edildi.

Hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması halinde hasar tutarı, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılmasına da karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla karar 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak yürürlüğe girdi